Jak prawidłowo pokonać zakręt?

Pamiętaj!!!

 W zakręt można wejść z każdą prędkością…ale nie z każdą można z niego wyjść!

Pokonując zakręt z małą prędkością, stosujemy zasady ogólne ruchu prawostronnego, [Art. 16. pkt. 4 PRD] czyli… trzymamy się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Diametralnie sytuacja zmienia się, gdy usiłujemy pokonać zakręt z dużą prędkością, np. 90 km/h. Wtedy w obrębie jednego pasa ruchu (tylko), aby nie wypaść z zakrętu należy zmienić tor jazdy w ten sposób, że:

– skręcając w prawo, zbliżamy się do osi jezdni (nie przekraczając jej), by łagodnym łukiem wyjechać z zakrętu,

– skręcając w lewo zbliżamy się do prawej krawędzi jezdni, by łagodnym, łukiem wyjechać z zakrętu.