Przejazdy kolejowe

Przejazdy kolejowe nie bez powodu znalazły swój duży udział w zagadnieniach egzaminacyjnych. Statystyka wypadków wskazuje, że są jednymi z najniebezpieczniejszych miejsc na drodze. Wiąże się to oczywiście z dużą różnicą mas i prędkości pomiędzy pojazdami kołowymi a pojazdami szynowymi. Przepisy dokładnie i jednoznacznie ustalają postępowanie kierowcy w obrębie takiego przejazdu. [Art.28 PRD]

b20stop Pamiętaj !Przejeżdżając przez przejazd kolejowy zachowujesz szczególną ostrożność, czyli natężasz słuch i wzrok, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności (noc, zawieja śnieżna, mgła).

Jeżeli przed przejazdem widnieje znak pionowy „STOP” (B-20). Zawsze zatrzymujesz pojazd, upewniasz się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy, po czym, gdy nie stwierdzimy jego obecności, przejeżdżamy przez przejazd.

krzyz Zapamiętaj !W przypadku, gdy przejazd kolejowy nie jest wyposażony w zapory lub pół zapory, to przed nim jest umieszczony znak drogowy „krzyż św. Andrzeja”(G-3 lub G-4).

Znak ten określa miejsce, w którym należy zatrzymać pojazd, ale tylko podczas przejeżdżania pociągu przez przejazd.