PRZYSZŁY KIEROWCO!

Masz przed sobą opracowanie, pozwalające Ci zrozumieć istotę egzaminu teoretycznego. Wydaje Ci się,że już znasz przepisy ruchu drogowego, sposób prowadzenia pojazdu, wiesz jak udzielić pierwszej pomocy, tylko niestety nie wiesz, jak to w praktyce wykorzystać.

Aktualnie obowiązujący egzamin teoretyczny na prawo jazdy, mimo, że w formie elektronicznej, zdecydowanie i jednoznacznie pozwoli sprawdzić twoje umiejętności z zakresu wiedzy praktycznej.

Przeczytaj uważnie i zrozum intencje, którymi się kierowano, układając całą gamę pytań egzaminacyjnych.

Wiedz, że obowiązują Cię przepisy ruchu drogowego, bo przecież ustalają warunki i kolejność przejazdu. Lecz nie zapominaj, że obowiązuje Cię też zachowanie zdrowego rozsądku, które niejednokrotnie koliduje z przepisami, ale musimy uznać jego wyższość. Najważniejszą rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa i nienarażanie innych uczestników ruchu drogowego, ale także siebie, na utratę życia lub zdrowia. Bo przecież każdy z nas wsiadając do samochodu, chciałby z niego wysiąść o własnych siłach.

Jeżeli przeczytasz uważnie nasze sugestie, zdecydowanie łatwiej zdasz egzamin teoretyczny!